Krav på kontrollansvarig i Stockholm

En kontrollansvarig behöver vara på plats när du ska genomföra ett byggprojekt i Stockholm. Den kontrollansvarige ansvarar för byggnationen och det är numera lag på att ha en kontrollansvarig på en byggplats.

Yrket

Om du planerar ett byggprojekt i Stockholm som kräver bygglov eller anmälan måste den som står som byggherre utse en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige blir din sakkunnige expert under projektets gång. Personens jobb är att se till att alla nödvändiga kontroller genomförs enligt alla relevanta lagar. Det är även vanligt att personen kommer ut till byggplatsen då och då, även om hen inte måste vara fysiskt på plats hela tiden. Personen du utser som kontrollansvarig för ditt byggprojekt i Stockholm bör komma in så tidigt som möjligt i byggprojektet. Till byggherren blir den kontrollansvarige som en partner och rådgivare. För att få arbeta som kontrollansvarige måste man vara certifierad. Detta har varit ett krav sedan 1 juli 2013. När du utser en kontrollansvarig i Stockholm ska du därför alltid be om att få se ett certifikatbevis. Certifikatet visar på att personen har all kunskap som krävs inom byggbranschen samt kring den nya plan- och bygglagen.

Arbetsuppgifter för kontrollansvarig Stockholm

En Branschledande kontrollansvarig stockholm är väl insatt i hur branschen fungerar, har gedigen erfarenhet i branschen och är certifierad. Några konkreta arbetsuppgifter en kontrollansvariga kan ha är bland annat att biträda byggherren genom att upprätta kontrollplanen. Hen ser även till att kontrollplaner och bestämmelser följs enligt punkt och pricka. Den kontrollansvarige ansvarar för att informera byggherren om det förekommer avvikelser från villkor eller föreskrifter. Personen dokumenterar sina byggplatsbesök och noterar olika iakttagelser inför slutbeskedet. De är även skyldiga att närvara vid tekniska samråd, kontroller, besiktningar samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Arbetsrollen innefattar en mängd olika delar men kan enklast beskrivas som en sakkunnig expert som är till för att säkerställa att regler och lagar efterföljs, samt att byggherren får hjälp under hela byggprojektet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *