Politik

Zaida kandiderade för Miljöpartiet till Europaparlamentet för att
EU-politiken behövde förändras. Om vi fortsätter på samma sätt som vi gör
nu kommer jordens medeltemperatur ha ökat 6 grader vid slutet av detta
sekel med katastrofala konsekvenser för mänskligheten, djurarterna och
miljön.

Den globala lågkonjunkturen måste vara ett startskott för EU att tänka om.
De 4,5 miljoner jobb som 2008 hotades i EU kan räddas och bli ännu fler om
vi ställer om till ekologisk hållbara industrier och tjänster.

En tredjedel av världens kvinnor har någon gång utsatts för sexuella
övergrepp och detta måste tas på allvar av EU. Vi måste på allvar ta
ansvar för sexhandeln med barn och kvinnor över EU:s gränser, slå vakt om
aborträtten med stöd av Europakonventionen och arbeta för jämställda löner
och arbetsvillkor.

Zaida hade med sin bikulturella bakgrund och internationella intresse haft
förmånen att leva i, förstå och hysa respekt för alla världens kulturer
och religioner. Hon visste att vi tillsammans kan samarbeta och utvecklas för att skapa en värld där de mänskliga rättigheterna respekteras.

I Europaparlamentet har ledamöterna en medelålder på 55 år och är till
nästan 70 procent män. Zaida i Europaparlamentet hade fler kunnat bli
representerade som tror på förändring och mer rättvisa och solidaritet i
EU:s politik.