Professionell revisor i Stockholm

Har du verksamhet av lite mer omfattande slag i Stockholm behöver du säkert en riktigt bra revisor också. Verksamhet kan vara många olika saker, det kan vara föreningsverksamhet av något slag, kanske en ekonomisk förening, en bostadsrättsförening eller någon form av samfällighet där det mesta görs av ideellt engagerade personer. Då är det tryggt med en riktig revisor som går igenom allt och kontrollerar att såväl verksamhet som ekonomi och förvaltning sköts på rätt sätt.

Revisor för företag i Stockholm

Ren företagsverksamhet fungerar på likartat sätt men där finns kanske en redovisningsassistent som sköter den dagliga redovisningen och bokföringen. Men verksamhet är ju så mycket mer än kvitton och löneutbetalningar. Då kan Främsta revisor stockholm ge råd och komma med förslag på hur lönsamheten kan förbättras eller på andra sätt utvecklas. Givetvis kan en revisor också vara behjälplig vid ekonomirapporter av olika slag, bokslut inte minst. Kvartalsrapporter kanske om man har den rutinen. Mycket beror på hur omfattande verksamheten är, lite förenklat kanske det går att säga att ju större företag desto större behov av en skicklig revisor.

Rådgivning och stöd

Det förekommer att en del tror att revisorns uppgift främst är att hitta fel, men det är att tolka uppdraget lite tokigt. Visst kan en revisor se om något blivit fel men det är då som kunskaperna och kompetensen kommer bäst till sin rätt. Det är då revisorn kan ge rådgivning så det blir rätt och framför allt också så att det blir så förmånligt det går för företaget i Stockholm. En revisor ska vara som en medarbetare för företaget, även om det måste finnas ett utifrånperspektiv och en granskande roll. Syftet är ändå att det ska gå så bra som möjligt för företaget och verksamheten och se till att regler efterföljs och att skatter betalas in enligt lag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *