Zupporters

Tack för allt zupportande sedan Hösten 2008.
Här är några av era fina ord om Zaidas kandidatur.

“Modern grön politik och djupt engagemang gör Zaida Catalán till en demokratisk kämpe av rang! Min röst är lagd.”
Vidar Aronsson, förbundssekreterare UNF och miljöpartist

“Det är en stor tillgång för ett parti att ha företrädare som kan vara större än sig själva och företräda andra, det är inte en självklarhet. Det är en sådan person som jag vill se i Europaparlamentet.”
Daniel Bergvall, ombudsperson och ersättare kommunfullmäktige på Gotland för MP

“Zaida brinner för demokrati-, integritets- och jämställdhetsfrågor och har imponerat på mig under flera debatter med sitt pondus, lyhördhet och politiska kunnande; jag är övertygad om att hon kommer att vara en stor tillgång i Europa.”
Heiti Ernits,Borås, ledamot i miljöskyddsnämnden, nämndeman i tingsrätten

“Jag är övertygad om att Zaidas starka engagemang och erfarenhet skulle göra stor nytta i EU-parlamentet, och jag tror också att en person som Zaida också på ett mycket bra sätt skulle skulle öka intresset för EU-politik i Sverige.”
Fredrik Fernqvist, gruppledare Miljöpartiet de Gröna i Malmö

“Som nyfrälst grön och hängiven feminist är valet av vem jag ska kryssa in i Europaparlamentet inte svårt. Zaida Catalán är för mig den (enda) självklara kandidaten och borde så vara för varje ung, radikal, demokratiförespråkare. Därför tänker jag lägga mitt kryss på Zaida.”
Helena Hellström Gefwert, miljöpartist

Zaida har mitt fulla stöd och min röst – samt att jag varmt rekommenderar var och en av er att rösta på Zaida Catalán.
Joakim Holgersson, miljöpartist i Malmö och integritetsdebattör på Netpiracy & Netpiracy

“För mig är det självklart att Miljöpartiets röst i EU ska vara stark, grön och smart. Zaida uppfyller de kriterierna. Jag vill företrädas av en person som kan lösa såväl dagens som morgondagens frågor. Därför röstar jag på Zaida!”
Alf Karlsson, Miljöpartiets representant i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

“Det går inte att ta mista på Zaidas engagemang och kunskap kring fråga efter fråga där goda gröna krafter kommer behövas för att vi inte ska gå baklänges in i framtiden.”
Jimmy Mannung, , ordförande MP Stockholms stad